Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Phẫu thuật Phaco Khóa 14 (20-10-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp “Phẫu thuật Phaco” Khóa 14 (Mã khóa học: MAT20223014), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh tuyển sinh lớp Khúc xạ - Mài lắp kính Khóa 25 (20-10-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính” Khóa 25 (Mã khóa học: MAT20123025), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Chăm sóc giai đoạn chuyển tiếp và cập nhật điều trị chuyên sâu bệnh đái tháo đường típ 1 (20-10-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức Hội thảo “Chăm sóc giai đoạn chuyển tiếp và cập nhật điều trị chuyên sâu bệnh đái tháo đường típ 1” (Mã hội thảo: NOI308), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp siêu âm trong sản phụ khoa khóa 29 (13-10-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa” Khóa 29 (Mã khóa học: SAN20323029), như sau:

Tuyển sinh lớp Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng (6 tháng) Khóa 9 (06-10-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp “Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng” (6 tháng) Khóa 9 (Mã khóa học: PHC20123009), cụ thể như sau:

Tuyển sinh lớp Chẩn đoán hình ảnh và điều trị ung thư gan mật Khóa 1 năm 2023 (03-10-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội- Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh thông báo tuyển sinh khóa đào tạo “Chẩn đoán hình ảnh và điều trị ung thư gan mật” Khóa 1 năm 2023 (Mã khóa học: CDH32023001).

Tuyển sinh lớp Ngoại khoa cơ bản Khóa 8 (03-10-2023)

Bộ môn Ngoại và Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội- Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp “Ngoại khoa cơ bản” Khóa 8 (Mã khóa học: NGO50122008).

Thông báo tuyển sinh Y học cổ truyền cơ bản khoá 9 năm 2023 (22-09-2023)

Tuyển sinh Khóa Kiểm soát tiến triển cận thị Khóa 1 năm 2023 (18-09-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Kiểm soát tiến triển cận thị” Khóa 1 năm 2023 (Mã khóa học: MAT30723001), cụ thể như sau:

Tuyển sinh Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản khoá 7 (14-09-2023)