Tuyển sinh

Tuyển sinh lớp Quản lý điều dưỡng Khóa 8 (24-08-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Quản lý điều dưỡng” Khóa 8 (Mã khóa học: DDH20123008) như sau:

Tuyển sinh lớp Phương pháp nhuộm soi trong xét nghiệm mẫu bệnh phẩm vi sinh - ký sinh trùng năm 2023 (17-08-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Khoa Kỹ thuật y học - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Phương pháp nhuộm soi trong xét nghiệm mẫu bệnh phẩm vi sinh - ký sinh trùng” năm 2023 (Mã khóa học: KTY320), cụ thể như sau:

Tuyển sinh lớp Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học năm 2023 (17-08-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Khoa Kỹ thuật y học – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học” năm 2023 (Mã khóa học: KTY321), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Chẩn đoán hình ảnh trong nhãn khoa Khóa 14 (16-08-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp “Chẩn đoán hình ảnh trong nhãn khoa” Khóa 14 (Mã khóa học: MAT20623014) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Khám nội soi Tai Mũi Họng Khóa 21 (03-08-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp “Khám nội soi Tai Mũi Họng” Khóa 21 (Mã khóa học: TMH20123021), cụ thể như sau:

Tuyển sinh lớp Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản khóa 17 (28-07-2023)

Bộ môn Ngoại và Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản” Khóa 17 (Mã khóa học: NGO20123017).

Tuyển sinh lớp Ung thư cơ bản khóa 6 (28-07-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp “Ung thư cơ bản” Khóa 6 (Mã khóa học: UTH50123006), cụ thể như sau:

Tuyển sinh lớp Âm ngữ trị liệu Khóa 4 (26-07-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Âm ngữ trị liệu” Khóa 4 (Mã khóa học: PHC20223004), như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp siêu âm trong sản phụ khoa khóa 28 (17-07-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa” Khóa 28 (Mã khóa học: SAN20323028), như sau:

Tuyển sinh Lớp Hướng dẫn thực hành lâm sàng ứng dụng trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan Khóa 1 năm 2023 (14-07-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội- Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh khóa đào tạo “Hướng dẫn thực hành lâm sàng ứng dụng trong điều trị ung thư biểu mô tế bào gan” Khóa 1 năm 2023 (Mã khóa học: CDH31923001).