Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp Khám nội soi Tai Mũi Họng năm 2020 (12-12-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Khám nội soi Tai Mũi Họng” năm 2020 (Mã khóa học: TMH201), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Phương pháp luyện tập dưỡng sinh cơ bản năm 2020 (02-12-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Phương pháp luyện tập dưỡng sinh cơ bản” năm 2020 (Mã khóa học: YHC207) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Nhận biết và sử dụng các vị thuốc cổ truyển năm 2020 (02-12-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Nhận biết và sử dụng các vị thuốc cổ truyển” năm 2020 (Mã khóa học: YHC204) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Phương pháp và kỹ thuật chế biến, bào chế thuốc cổ truyền năm 2020 (02-12-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Phương pháp và kỹ thuật chế biến, bào chế thuốc cổ truyền” năm 2020 (Mã khóa học: YHC203) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Hóa sinh lâm sàng cơ bản Khóa 1 (30-11-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Hóa sinh - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Hóa sinh lâm sàng cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: HSI50119001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Chẩn đoán hình ảnh nhãn khoa năm 2020 (29-11-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Mắt - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp “Chẩn đoán hình ảnh trong nhãn khoa” năm 2020 (Mã khóa học: MAT206) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến giáp (27-11-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Viện Đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “ Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh lý tuyến giáp” cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn của siêu âm năm 2019 (26-11-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Kỹ thuật chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ dưới hướng dẫn siêu âm” năm 2019.

Thông báo tuyển sinh lớp Cập nhật chẩn đoán và điều trị người bệnh đái tháo đường (26-11-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp "Cập nhật chẩn đoán và điều trị người bệnh đái tháo đường" cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh khóa học Xét nghiệm y học cơ bản khóa 1 (15-11-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Khoa Kỹ thuật Y học - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Xét nghiệm y học cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: KTY50119001), cụ thể như sau: