Giới thiệu Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội

14/07/2017

 • Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội được thành lập theo Quyết định số 1825/QĐ-BYT ngày 07-06-2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế và hoạt động theo Quyết định số 666/QĐ-ĐHYHN ngày 28/02/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội. Từ ngày 18/10/2019, Trung tâm được đổi tên thành Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội theo Quyết định số 4868/QĐ-BYT ngày 17/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Y Hà Nội. 
 • LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM:

  - Giám đốc: GS.TS.NGND Lưu Ngọc Hoạt

  Phó Giám đốc: PGS.TS. Kiều Đình Hùng

  LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG NHIỆM:

  - Giám đốc: PGS.TS. Lê Thị Hoàn

  - Phó Giám đốc: TS. Vũ Việt Hằng

 • Chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội tiếp thị, khai thác, quản lý, tổ chức thực hiện, điều phối các hoạt động dịch vụ về đào tạo, tư vấn, chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực y học cho cán bộ, viên chức y tế và các đối tượng có nhu cầu, theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Trung tâm có nhiệm vụ là đầu mối tổ chức, triển khai và quản lý các dịch vụ về đào tạo ngắn hạn, liên tục, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, đào tạo theo chứng chỉ, tín chỉ; thực hiện đào tạo chuyển giao kỹ thuật, nâng cao tay nghề cho cán bộ, viên chức y tế.

 • Các loại hình đào tạo chính:

-       Các khóa đào tạo chuyên khoa cơ bản

-       Các khóa ngắn hạn chuyên ngành Y dành cho bác sỹ thuộc nhiều lĩnh vực: nội khoa, ngoại khoa, sản khoa, tai mũi họng, thăm dò chức năng, nhãn khoa, tâm thần, y học gia đình. Các khóa đào tạo kỹ thuật viên thăm dò chức năng, xét nghiệm huyết học, hóa sinh, giải phẫu bệnh, y học hạt nhân, phục hồi chức năng, y pháp…

-       Các khóa chuyển giao kỹ thuật, thực  tập sinh.

-       Kiểm tra và công nhận nói tiếng Việt thành thạo hoặc thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám, chữa bệnh tại Việt Nam.

-       Các loại hình đào tạo theo nhu cầu của đơn vị và đào tạo trực tuyến.

Thành phần cán bộ, viên chức hiện nay: 17 người

-       Cơ hữu: 07

-       Kiêm nhiệm: 10

-       Phó giáo sư: 01

-       Tiến sĩ: 02

-       Thạc sĩ: 10

-       Đại học: 04

Thành tích đạt được

-      Giấy khen của Hiệu trưởng năm học 2014-2015

-      Tập thể lao động xuất sắc năm học 2015-2016

-      Tập thể lao động xuất sắc năm học 2016-2017

-       Bằng khen của Bộ Y tế năm 2016./.

Các tin khác