Văn bản, mẫu biểu, hướng dẫn

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LẤY HÓA ĐƠN TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO (09-10-2019)

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC LẤY HÓA ĐƠN TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

BIỂU MẪU, QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH (16-04-2018)

Biểu mẫu, quy định tài chính đối với học viên tại Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội:

MẪU VĂN BẢN - HPEC (28-12-2016)

Tải các mẫu biểu của trung tâm theo các link dưới đây

QUY ĐỊNH VỀ TRẢ HỌC PHÍ TẠI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NCXH (18-03-2016)

(Trích điều 8 của quy định thu học phí ban kèm Quyết định số 05/Q Đ-TTĐTDVTNCXH ngày 06/01/2015 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo NCXH)