Thông tin đào tạo

Thông báo khai giảng lớp Phẫu thuật Phaco K12 (09-11-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Phẫu thuật Phaco K12 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản K5 (01-11-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản K5 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Ung thư cơ bản Khóa 4 (25-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Ung thư cơ bản Khóa 4 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Gây mê hồi sức cơ bản Khóa 4 (25-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Gây mê hồi sức cơ bản Khóa 4 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản khóa 4 (25-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản khóa 4 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản khóa 5 (05-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản khóa 5 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Nhãn khoa cơ bản khóa 4 (05-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Nhãn khoa cơ bản khóa 4 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Ngoại khoa cơ bản khóa 6 (05-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Ngoại khoa cơ bản khóa 6 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Da liễu cơ bản khóa 3 (04-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Da liễu cơ bản khóa 3 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Phục hồi chức năng cơ bản khóa 4 (21-09-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tổng quát khóa 9 như sau: