Thông tin đào tạo

Khai giảng khóa đào tạo Siêu âm trong sản phụ khoa Khóa 23 (19-05-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Siêu âm trong sản phụ khoa Khóa 23 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Ngoại khoa cơ bản khóa 5 (12-05-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội -Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Ngoại khoa cơ bản khóa 5:

Thay đổi lịch khai giảng khóa đào tạo Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 25 (12-05-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội -Trường Đại học Y Hà Nội thông báo thay đổi khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 25:

Khai giảng lớp Điện não đồ lâm sàng Khóa 7 (10-05-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội -Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Điện não đồ lâm sàng Khóa 7 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản Khóa 4 (05-05-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản Khóa 4 như sau:

Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2022 (28-04-2022)

Thông báo lịch nghỉ trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (06-04-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội (HPEC) - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lịch nghỉ trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thông báo lịch nghỉ trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (06-04-2022)

Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội (HPEC) - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lịch nghỉ trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khai giảng khóa đào tạo Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 13 (31-03-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội -Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 13 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 4 (18-03-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh Khóa 4 (Bộ môn), cụ thể như sau: