Thông tin đào tạo

Tài liệu Hội nghị trực tuyến nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở KBCB trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị COVID-19 (01-08-2020)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, về việc tăng cường nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị Covid-19, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế và các Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế tại hơn 700 điểm cầu của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) các tỉnh/thành phố/quận/huyện/thị xã.

Thông báo về việc thay đổi tên tài khoản ngân hàng (30-07-2020)

Theo quyết định 6471/QĐ-ĐHYHN ngày 29/11/2019 của Trường Đại học Hà Nội về việc đổi tiên từ Trung tâm đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thành Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Khai giảng khóa đào tạo Y học cổ truyền cơ bản Khóa 1 (23-07-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Y học cổ truyền cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: YHC50120001), cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Tâm thần học cơ bản Khóa 2 (03-07-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng khóa học Tâm thần học cơ bản Khóa 2 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Đảm bảo chất lượng xét nghiệm khóa 2 (02-07-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng khóa đào tạo Đảm bảo chất lượng xét nghiệm Khóa 2 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Phẫu thuật Phaco Khóa 9 (02-07-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Phẫu thuật Phaco” Khóa 9, cụ thể như sau:

Khai giảng lớp Khám nội soi Tai Mũi Họng Khóa 14 (01-07-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Khám nội soi Tai Mũi Họng Khóa 14 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 10 (24-06-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 10 như sau:

Khai giảng lớp Phẫu thuật nội soi ổ bụng Khóa 9 (24-06-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Phẫu thuật nội soi ổ bụng” khóa 9

Khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 21 (16-06-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 21