Thông tin đào tạo

Thông báo lùi lịch Khai giảng khóa đào tạo Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 2 (31-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lùi lịch khai giảng lớp “Chẩn đoán hình ảnh cơ bản” khóa 2 (Mã khóa học: CDH50220002):

Khai giảng khóa đào tạo Ung thư cơ bản Khóa 1 (26-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Ung thư cơ bản Khóa 1 như sau:

Khai giảng khóa học Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 21 (24-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lịch khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 21 như sau:

Khai giảng các khóa đào tạo Thăm dò chức năng (19-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Bộ môn Sinh lý học – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng các khóa ngắn hạn “Thăm dò chức năng” năm 2020 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Khúc xạ - Mài lắp kính Khóa 14 (18-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt thông báo khai giảng lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính" Khóa 14 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 2 (17-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Chẩn đoán hình ảnh cơ bản” khóa 2, cụ thể như sau:

Khai giảng lớp Siêu âm trong sản phụ khoa khóa 16 (03-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa” khóa 16 như sau:

Khai giảng lớp Điện não đồ lâm sàng Khóa 4 (02-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Thần kinh - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Điện não đồ lâm sàng” khóa 4 như sau:

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Cộng hưởng từ chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 5 (28-02-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng khóa học Cộng hưởng từ chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 5 như sau:

Chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 - 02 (25-02-2020)

Chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 - 02