Thông tin đào tạo

Khai giảng lớp Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tổng quát Khóa 4, Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tổng quát Khóa 4 và Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 9 (07-01-2020)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng các khóa học ngắn hạn chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh như sau:

Khai giảng lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa” khóa 15 (06-01-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa” khóa 15 (Mã khóa học: SAN20319015), như sau:

Khai giảng lớp Xét nghiệm y học cơ bản Khóa 1 (30-12-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Khoa Kỹ thuật Y học - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Xét nghiệm y học cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: KTY50119001), cụ thể như sau:

Khai giảng lớp Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản khóa 1 (30-12-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Hồi sức cấp cứu - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: HSC50119001), cụ thể như sau:

Khai giảng lớp Nhi khoa cơ bản khóa 1 (30-12-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Nhi - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Nhi khoa cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: NHI50119001), cụ thể như sau:

Khai giảng lớp “Nội soi tiêu hóa” Khóa 10 và lớp "Nội soi tiêu hóa nâng cao" Khóa 3 (19-12-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Hà Nội phối hợp với Trung tâm Nội soi – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Nội soi tiêu hóa” Khóa 10 và lớp "Nội soi tiêu hóa nâng cao" Khóa 3

Khai giảng khóa đào tạo Phục hồi chức năng cơ bản khóa 1 (16-12-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Phục hồi chức năng - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Phục hồi chức năng cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: PHC50119001), cụ thể như sau:

Khai giảng lớp Ngoại khoa cơ bản Khóa 1 (16-12-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Ngoại khoa cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: NGO50119001), cụ thể như sau:

Khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 20 (09-12-2019)

rung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 20

Khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản (09-12-2019)

rung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Chẩn đoán hình ảnh - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 1