Thông tin đào tạo

Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ cao cấp (Hạng I) Khóa 1 (13-07-2021)

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội tổ chức khai giảng online khóa học Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ cao cấp (Hạng I) Khóa 1 như sau:

Tuần lễ đặc biệt đào tạo trực tuyến từ ngày 16 - 27 tháng 8 năm 2021. (06-07-2021)

Tuần lễ đặc biệt đào tạo trực tuyến từ ngày 16 - 27 tháng 8 năm 2021 nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập trung tâm.

Khai giảng online khóa đào tạo Chẩn đoán hình ảnh trong nhãn khoa Khóa 11 (17-06-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng online lớp Chẩn đoán hình ảnh trong nhãn khoa Khóa 11 như sau:

Thông báo lùi lịch khai giảng (06-05-2021)

PHIẾU KHAI BÁO DỊCH TỄ COVID 19 (KHÓA HỌC CHUẨN BỊ KHAI GIẢNG) (04-05-2021)

Thực hiện thông báo số 901/TB-ĐHYHN ngày 04/5/2021 về việc kết luận cuộc họp Ban Chỉ đào Phòng, chống dịch COVID-19 của Trường Đại học Y Hà Nội, Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội đề nghị các anh/chị học viên khai báo thông tin điều tra yếu tố dịch tễ COVID-19. Học viên bắt buộc phải điền phiếu khai báo thông tin và chịu trách nhiệm với các thông tin khai báo.

Khai giảng lớp Thần kinh cơ bản Khóa 1 (28-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Thần kinh cơ bản Khóa 1 như sau:

Khai giảng lớp Tai Mũi Họng cơ bản Khóa 3 (27-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Tai mũi họng cơ bản Khóa 3 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Xét nghiệm sàng lọc trước sinh trong huyết thanh mẹ khóa 1 năm 2021 và Xét nghiệm tinh dịch đồ khóa 1 năm 2021 (27-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Xét nghiệm sàng lọc trước sinh trong huyết thanh mẹ khóa 1 năm 2021 và Xét nghiệm tinh dịch đồ khóa 1 năm 2021 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Kỹ thuật Giải phẫu bệnh cơ bản khóa 13 (27-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Kỹ thuật Giải phẫu bệnh cơ bản khóa 13 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Tâm thần học người già khóa 3 và Tâm thần học nhi Khóa 8 (27-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Tâm thần học người già khóa 3 và Tâm thần học nhi Khóa 8 như sau: