Thông tin đào tạo

Khai giảng lớp Phẫu thuật khúc xạ Khóa 1 (05-11-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp Phẫu thuật khúc xạ Khóa 1 như sau:

Lễ khai giảng lớp Gây mê hồi sức cơ bản Khóa 1 (05-11-2019)

Ngày 05/11/2019, Bộ môn Gây mê hồi sức – Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Gây mê hồi sức cơ bản khóa 1

Khai giảng khóa đào tạo Đảm bảo chất lượng xét nghiệm (Nội kiểm, Ngoại kiểm) Khóa 1 (22-10-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng khóa đào tạo Đảm bảo chất lượng xét nghiệm (Nội kiểm, Ngoại kiểm) Khóa 1 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Kỹ thuật Giải phẫu bệnh cơ bản Khóa 4 (15-10-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng khóa học Kỹ thuật Giải phẫu bệnh cơ bản Khóa 4

Khai giảng khóa đào tạo Khóa học cơ bản về điện cơ Khóa 16 và lớp Điện tâm đồ cơ bản Khóa 8 (14-10-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp Khóa học cơ bản về điện cơ Khóa 16 và lớp Điện tâm đồ cơ bản Khóa 8 như sau:

Lịch kiểm tra đầu vào lớp Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ Khóa 1 (09-10-2019)

Trung tâm đào tạo thông báo lịch kiểm tra đầu vào lớp Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ Khóa 1

Khai giảng khóa đào tạo Phẫu thuật Phaco Khóa 8 (03-10-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt tổ chức khóa học “Phẫu thuật Phaco” khoá 8

Khai giảng lớp Đọc phim Cộng hưởng từ khóa 2 năm 2019 (20-09-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thông báo khai giảng lớp Đọc phim Cộng hưởng từ khóa 2 năm 2019

Khai giảng lớp Khám nội soi Tai mũi họng Khóa 12 (10-09-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Khám nội soi Tai mũi họng Khóa 12

Khai giảng khóa đào tạo Khám nội soi Tai Mũi Họng khóa 12 (10-09-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Khám nội soi Tai Mũi Họng” khóa 12, cụ thể như sau: