Thông tin đào tạo

Khai giảng lớp Điện não đồ lâm sàng Khóa 6 (07-04-2021)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Điện não đồ lâm sàng Khóa 6 như sau:

Khai giảng Lớp Kỹ thuật cấy chỉ cơ bản điều trị bệnh trong Y học cổ truyền Khóa 11 (07-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Kỹ thuật cấy chỉ cơ bản điều trị bệnh trong Y học cổ truyền” Khóa 11 như sau:

Khai giảng Lớp Kỹ thuật ghi điện não đồ khóa 11 (Bộ môn Thần kinh) (07-04-2021)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Kỹ thuật ghi điện não đồ Khóa 11 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Điều dưỡng nội soi tiêu hóa cơ bản khóa 3 (31-03-2021)

Khai giảng khóa đào tạo Nội soi tiêu hóa khóa 13 và Nội soi tiêu hóa nâng cao khóa 6 (25-03-2021)

Khai giảng khóa đào tạo Phẫu thuật Phaco Khóa 10 (25-03-2021)

Khai giảng khóa đào tạo Phẫu thuật Khúc xạ Khóa 2 (25-03-2021)

PHIẾU KHAI BÁO DỊCH TỄ COVID 19 (08-03-2021)

Thực hiện thông báo số 901/TB-ĐHYHN ngày 04/5/2021 về việc kết luận cuộc họp Ban Chỉ đào Phòng, chống dịch COVID-19 của Trường Đại học Y Hà Nội, Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội đề nghị các anh/chị học viên khai báo thông tin điều tra yếu tố dịch tễ COVID-19. Học viên bắt buộc phải điền phiếu khai báo thông tin và chịu trách nhiệm với các thông tin khai báo trước 12h ngày 5/5/2021.

Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ chính (Hạng II) Khóa 2 (01-03-2021)

Khai giảng khóa đào tạo Xét nghiệm y học cơ bản Khóa 3 (07-01-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Xét nghiệm y học cơ bản” khóa 3 (Mã khóa học: KTY50121003), cụ thể như sau: