Thông tin đào tạo

Thông báo về việc phát chứng chỉ, chứng nhận tại Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội (27-10-2021)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thông báo

Khai giảng khóa học Tai mũi họng cơ bản Khóa 3 (22-10-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Tai mũi họng cơ bản Khóa 3, cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Gây mê hồi sức cơ bản Khóa 3 (15-10-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Gây mê hồi sức cơ bản Khóa 3, cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Phục hồi chức năng cơ bản Khóa 3 (11-10-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp Phục hồi chức năng cơ bản Khóa 3, cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Ngoại khoa cơ bản Khóa 4 (06-10-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Ngoại khoa cơ bản Khóa 4, cụ thể như sau:

Khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh (05-10-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lịch khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh.

Khai giảng khóa đào tạo Nhãn khoa cơ bản khóa 3 (20-09-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Nhãn khoa cơ bản” khóa 3, cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Chẩn đoán hình ảnh cơ bản năm 2021-2022 (15-09-2021)

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng khóa học Chẩn đoán hình ảnh cơ bản năm 2021-2022 như sau:

Thông báo tiếp tục tuyển sinh các khóa học ngắn hạn, chuyên khoa cơ bản. (30-08-2021)

Kỹ thuật xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS - CoV2 (miễn phí đăng ký) (16-07-2021)

Kỹ thuật xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS - CoV2 (miễn phí đăng ký)