Thông tin đào tạo

Khai giảng lớp Nhận biết và sử dụng các vị thuốc cổ truyền Khóa 1 (01-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Nhận biết và sử dụng các vị thuốc cổ truyền” Khóa 1 như sau:

Thông báo lùi lịch khai giảng khóa đào tạo Ngoại khoa cơ bản Khóa 2 (29-04-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lùi lịch khai giảng khóa đào tạo Ngoại khoa cơ bản Khóa 2 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Y học gia đình Khóa 13 (28-04-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Y học gia đình” khóa 13 (Mã khóa học: YHG20120013), như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Sản phụ khoa cơ bản Khóa 1 (28-04-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Sản phụ khoa cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: SAN50120001), cụ thể như sau:

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ COVID-19 (26-04-2020)

Khai giảng khóa đào tạo Ung thư cơ bản Khóa 1 (26-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Ung thư cơ bản Khóa 1 như sau:

Khai giảng các khóa đào tạo Thăm dò chức năng (19-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Bộ môn Sinh lý học – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng các khóa ngắn hạn “Thăm dò chức năng” năm 2020 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Khúc xạ - Mài lắp kính Khóa 14 (18-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt thông báo khai giảng lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính" Khóa 14 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 2 (17-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Chẩn đoán hình ảnh cơ bản” khóa 2, cụ thể như sau:

Khai giảng lớp Điện não đồ lâm sàng Khóa 4 (02-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Thần kinh - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Điện não đồ lâm sàng” khóa 4 như sau: