Thông tin đào tạo

Khai giảng khóa đào tạo Tâm thần học cơ bản Khóa 2 (03-07-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng khóa học Tâm thần học cơ bản Khóa 2 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Đảm bảo chất lượng xét nghiệm khóa 2 (02-07-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng khóa đào tạo Đảm bảo chất lượng xét nghiệm Khóa 2 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Phẫu thuật Phaco Khóa 9 (02-07-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Phẫu thuật Phaco” Khóa 9, cụ thể như sau:

Khai giảng lớp Khám nội soi Tai Mũi Họng Khóa 14 (01-07-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Khám nội soi Tai Mũi Họng Khóa 14 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 10 (24-06-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 10 như sau:

Khai giảng lớp Phẫu thuật nội soi ổ bụng Khóa 9 (24-06-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Phẫu thuật nội soi ổ bụng” khóa 9

Khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 21 (16-06-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 21

Khai giảng khóa đào tạo Ngoại khoa cơ bản Khóa 2 (18-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng khóa đào tạo Ngoại khoa cơ bản Khóa 2 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 2 (11-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khải giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 2 như sau:

Khai giảng lớp Ung thư cơ bản Khóa 1 (11-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Ung thư cơ bản Khóa 1 như sau: