• Buổi 3: Sa sút trí tuệ và một số ứng dụng mới trong chẩn đoán hình ảnh. (Phát trực tuyến 9h00 ngày 26/9/2021).

  • Thông báo về việc tổ chức khóa học Kỹ thuật xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS - CoV2

  • Bài giảng Tuần lễ CME trực tuyến

  • Realtime - RT PCR trong xét nghiệm SARS - CoV2 Khóa 2 năm 2021 (Miễn phí)

  • Kế hoạch đào tạo năm 2021

  • Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế năm 2021