• Tuyển sinh các khóa Y khoa cơ bản học bổ sung cấp chứng chỉ 9 tháng

  • Thông báo xét hồ sơ kiểm tra, kiểm tra công nhận thành thạo hoặc đủ trình độ phiên dịch

  • Thông báo tuyển sinh Giải phẫu bệnh cơ bản Khóa 5

  • Tuyển sinh lớp Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản khóa 17

  • Kế hoạch tuyển sinh năm 2024