• Kế hoạch tuyển sinh các khóa đào tạo năm 2019

  • Thông báo tuyển sinh liên tục lớp "Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa" năm 2019.

  • Thông báo tuyển sinh lớp "Nghiện chất" Khóa 1

  • Thông báo tuyến sinh lớp Phẫu thuật nội soi ổ bụng Khóa 8

  • Thông báo tuyển sinh liên tục các lớp “Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng” năm 2019 bao gồm: Dị ứng học lâm sàng, Bệnh lý tự miễn, Xét nghiệm dị ứng – miễn dịch lâm sàng.

  • Thông báo tuyển sinh "Định hướng chuyên khoa Huyết học - Truyền máu” khóa 37