• Hội thảo "Những rối loạn tiện thường gặp ở phụ nữ” và “Hội chứng bàng quang tăng hoạt ở phụ nữ

  • Thông báo về việc tổ chức khóa học Kỹ thuật xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS - CoV2

  • Bài giảng Tuần lễ CME trực tuyến

  • Realtime - RT PCR trong xét nghiệm SARS - CoV2 Khóa 2 năm 2021 (Miễn phí)

  • Kế hoạch đào tạo năm 2021

  • Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế năm 2021