TIN NỔI BẬT

Xem tất cả

  • Thông báo tuyển sinh "Định hướng chuyên khoa Huyết học - Truyền máu” khóa 37

  • Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Ngoại" Khóa 22

  • Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Mắt" Khóa 21

  • Thông báo tuyển sinh liên tục các lớp "Quản lý bệnh viện", "Quản lý chất lượng bệnh viện".

  • Kế hoạch xét hồ sơ và kiểm tra Ngoại ngữ năm 2018

  • Thông báo tuyển sinh lớp "Phẫu thuật nội soi Mũi Xoang" Khóa 1.