• Kế hoạch đào tạo năm 2022

  • Hội thảo "Những rối loạn tiện thường gặp ở phụ nữ” và “Hội chứng bàng quang tăng hoạt ở phụ nữ

  • Thông báo về việc tổ chức khóa học Kỹ thuật xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS - CoV2

  • Bài giảng Tuần lễ CME trực tuyến

  • Realtime - RT PCR trong xét nghiệm SARS - CoV2 Khóa 2 năm 2021 (Miễn phí)

  • Cập nhật lịch khai giảng các khóa học