• Thông báo về việc tổ chức khóa học Kỹ thuật xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS - CoV2

  • Chương trình Tuần lễ CME trực tuyến

  • Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Dị ứng lâm sàng năm 2021

  • Kế hoạch đào tạo năm 2021

  • Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế năm 2021

  • Cập nhật lịch khai giảng các khóa học