TIN NỔI BẬT

Xem tất cả

  • Tài liệu Hội nghị trực tuyến nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở KBCB trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị COVID-19

  • Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Siêu âm trong sản phụ khoa Khóa 18

  • Thông báo tuyển sinh lớp Sản phụ khoa cơ bản Khóa 2

  • Thông báo tuyển sinh lớp Phục hồi chức năng cơ bản khóa 2

  • Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng Khóa 7

  • Thông báo tuyển sinh lớp Nhi khoa cơ bản Khóa 2