• Thông báo lịch kiểm tra Ngoại ngữ Đợt 3 năm 2019 (Phiên dịch)

  • Thông báo về việc tiếp tục tuyển sinh các khóa đào tạo

  • Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo về xét nghiệm

  • Thông báo tuyển sinh các lớp “Thăm dò chức năng” năm 2019 gồm: Điện tâm đồ, Thăm dò chức năng hô hấp, Thăm dò chức năng cơ bản, Khóa học cơ bản về điện cơ.

  • Thông báo tuyển sinh liên tục các lớp đào tạo Kỹ thuật viên tại Khoa Kỹ thuật y học năm 2019 bao gồm: Kỹ thuật viên Giải phẫu bệnh, Kỹ thuật viên Hóa sinh - vi ký sinh và đảm bảo chất lượng xét nghiệm, Kỹ thuật viên Huyết học, Kỹ thuật viên Hóa sinh.

  • Kế hoạch tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra và công nhận thành thạo Ngoại ngữ (Phiên dịch) năm 2019