• Thông báo tuyển sinh lớp Xét nghiệm y học cơ bản Khóa 3

  • Thông báo Kế hoạch tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra và công nhận về Phiên dịch năm 2020

  • Tài liệu Hội nghị trực tuyến nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở KBCB trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị COVID-19

  • Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng Khóa 7

  • Kế hoạch tuyển sinh các khóa học năm 2020

  • Các câu hỏi thường gặp về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona