• Thông báo tuyển sinh liên tục các lớp Kỹ thuật viên (học tại Khoa Kỹ thuật y học) năm 2018

  • Thông báo tuyển sinh liên tục các lớp đào tạo kỹ thuật viên tại Bộ môn Giải phẫu bệnh năm 2018

  • Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học thực hành tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện đại học Y Hà Nội

  • Thông báo tuyển sinh Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành Xét nghiệm Khóa 9

  • Thông báo tuyển sinh "Định hướng chuyên khoa Huyết học - Truyền máu” khóa 37


Liên kết web