Tin tức

Thông báo tuyển sinh khóa học Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu Khóa 18 (21-03-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Hồi sức cấp cứu tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu” khóa 18 (Mã khóa học: HSC10119018) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Phương pháp sư phạm y học khóa 27 (20-03-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Giáo dục y học và Kỹ năng tiền lâm sàng của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Phương pháp sư phạm y học” khóa 27 (Mã khóa học: PPG20219027) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Khử khuẩn - tiệt khuẩn dụng cụ trong cơ sở y tế Khóa 1 (14-03-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Khử khuẩn - tiệt khuẩn dụng cụ trong cơ sở y tế” khóa 1 (Mã khóa học: SKM20319001) như sau:

Lịch xét hồ sơ, kiểm tra và công nhận thành thạo Ngoại ngữ (Phiên dịch) Đợt 1 năm 2019 (13-03-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thông báo lịch tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra và công nhận người nước ngoài nói tiếng Việt thành thạo hoặc thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, hoặc người Việt Nam đủ trình độ phiên dịch tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Anh trong khám, chữa bệnh tại Việt Nam Đợt 1 năm 2019

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học thực hành tại Bộ môn Y sinh học di truyền năm 2019 (12-03-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Y sinh học di truyền - Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa học thực hành năm 2019 như sau:

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Nghiệp vụ chuyên ngành Y Pháp Khóa 2 (08-03-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Y Pháp thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành y pháp” khóa 2 (Mã khóa học: YPH20219) như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Quản lý điều dưỡng Khóa 4 (07-03-2019)

Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Quản lý điều dưỡng Khóa 4 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Chẩn đoán hình ảnh nhãn khoa Khóa 4 (07-03-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh nhãn khoa Khóa 4 năm 2019 (Mã khóa học: MAT20619) như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Định hướng chuyên khoa Y pháp năm 2019 (06-03-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Y pháp thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Định hướng chuyên khoa Y pháp” năm 2019 (Mã khóa học: YPH10119) như sau:

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Kỹ thuật ghi điện não năm 2019 (05-03-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Thần kinh - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Kỹ thuật ghi điện não” năm 2019 (Mã khóa học: TKI20219) như sau:

Lịch khai giảng các khóa