Tin tức

Khai giảng lớp “Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học” khóa 6 (20-09-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Giáo dục y học và Kỹ năng tiền lâm sàng của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học” khóa 6 (Mã khóa học: PPG20118006), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ khóa 5 (20-09-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Phẫu thuật tạo hình tổ chức khóa học “Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ” khóa 5 (Mã khóa học: PTH10118005), cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Định hướng chuyên khoa Nội khóa 22 (19-09-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Nội tổ chức khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Nội” khóa 22 (Mã khóa học: NOI10118022), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Định hướng chuyên khoa Nội tiết – Đái tháo đường khóa 14 (19-09-2018)

Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa Nội tiết – Đái tháo đường khóa 14” năm 2018.

Khai giảng khóa đào tạo "Định hướng chuyên khoa Sản" Khóa 8 (18-09-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Phụ sản tổ chức khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Sản phụ khoa” khóa 8 ((Mã khóa học: SAN10118008), cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo "Phẫu thuật Phaco" Khóa 6 (18-09-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt tổ chức khai giảng khóa học “Phẫu thuật Phaco khoá 6” (Mã khoá học: MAT20218006).

Khai giảng khóa đào tạo "Định hướng chuyên khoa Nhi" Khóa 36 (18-09-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Nhi thông báo khai giảng lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa Nhi” khóa 36 (Mã khóa học: NHI10118036) như sau:

Khai giảng khóa đào tạo "Định hướng chuyên khoa Ngoại" Khóa 22 (18-09-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Ngoại thông khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Ngoại” khóa 22 (Mã khóa học: NGO10118022), cụ thể như sau:

Thông báo lùi lịch khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Ung thư" Khóa 24 (17-09-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo:

Thông báo tuyển sinh Định hướng chuyên khoa Dược lý năm 2018 (17-09-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Dược lý tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Dược lý” (Mã khóa học: DLY10118) cụ thể như sau:

Lịch khai giảng các khóa