Tin tức

Khai giảng khóa đào tạo Xét nghiệm y học cơ bản Khóa 2 (06-08-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Xét nghiệm y học cơ bản” khóa 2 (Mã khóa học: KTY50120002), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm Khóa 8 (04-08-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Nghiệp vụ sư phạm” khóa 8 (Mã khóa học: PPG20120008), cụ thể như sau:

Tài liệu Hội nghị trực tuyến nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở KBCB trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị COVID-19 (01-08-2020)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, về việc tăng cường nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị Covid-19, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế và các Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế tại hơn 700 điểm cầu của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) các tỉnh/thành phố/quận/huyện/thị xã.

Thông báo về việc thay đổi tên tài khoản ngân hàng (30-07-2020)

Theo quyết định 6471/QĐ-ĐHYHN ngày 29/11/2019 của Trường Đại học Hà Nội về việc đổi tiên từ Trung tâm đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thành Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Thông báo về việc thay đổi tên tài khoản ngân hàng (30-07-2020)

Theo quyết định 6471/QĐ-ĐHYHN ngày 29/11/2019 của Trường Đại học Hà Nội về việc đổi tiên từ Trung tâm đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thành Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội.

Khai giảng khóa đào tạo Y học cổ truyền cơ bản Khóa 1 (23-07-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Y học cổ truyền cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: YHC50120001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới cơ bản Khóa 1 (23-07-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: TNH50120001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Nội khoa cơ bản Khóa 1 (23-07-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Nội khoa cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: NOI50120001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Điện não đồ lâm sàng khóa 5 (16-07-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Điện não đồ lâm sàng” khóa 5 (Mã khóa học: TKI20120005) như sau:

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Gây mê hồi sức cơ bản Khóa 2 (13-07-2020)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Gây mê hồi sức tổ chức tuyển sinh lớp “Gây mê hồi sức cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: GMH50119001), cụ thể như sau: