Tin tức

Khai giảng chẩn đoán hình ảnh cơ bản khóa 5 (24-04-2024)

Lịch kiểm tra biết tiếng Việt thành thạo, thành thạo ngôn ngữ khác và đủ trình độ phiên dịch trong khám bênh, chữa bệnh tại Việt Nam (11-04-2024)

Lịch kiểm tra biết tiếng Việt thành thạo, thành thạo ngôn ngữ khác và đủ trình độ phiên dịch trong khám bênh, chữa bệnh tại Việt Nam

Khai giảng Điện quang can thiệp chụp mạch số hóa xóa nền khóa 9 (11-04-2024)

Đảm bảo chất lượng xét nghiệm Khóa 13 (11-04-2024)

Khai giảng siêu âm trong sản phụ khoa khóa 31 (11-04-2024)

Khai giảng tâm thần học cơ bản khóa 17 (11-04-2024)

Khai giảng siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp khóa 30 (28-03-2024)

Thông báo xét hồ sơ kiểm tra, kiểm tra công nhận thành thạo hoặc đủ trình độ phiên dịch (25-03-2024)

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra và công nhận người nước ngoài thành thạo ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc hoặc người Việt Nam có đủ trình độ phiên dịch tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.

Happy women's day (07-03-2024)

Chúc mừng ngày thầy thuốc Việt Nam (27-02-2024)