Tin tức

Thông báo lùi lịch Khai giảng khóa đào tạo Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 2 (31-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lùi lịch khai giảng lớp “Chẩn đoán hình ảnh cơ bản” khóa 2 (Mã khóa học: CDH50220002):

Khai giảng khóa đào tạo Ung thư cơ bản Khóa 1 (26-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Ung thư cơ bản Khóa 1 như sau:

Khai giảng khóa học Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 21 (24-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lịch khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 21 như sau:

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Âm ngữ trị liệu Khóa 3 (20-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Âm ngữ trị liệu” khóa 3 (Mã khóa học: PHC20220003), như sau:

Khai giảng các khóa đào tạo Thăm dò chức năng (19-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Bộ môn Sinh lý học – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng các khóa ngắn hạn “Thăm dò chức năng” năm 2020 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Khúc xạ - Mài lắp kính Khóa 14 (18-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt thông báo khai giảng lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính" Khóa 14 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 2 (17-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Chẩn đoán hình ảnh cơ bản” khóa 2, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Siêu âm trong sản phụ khoa Khóa 17 (17-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa” khóa 17 như sau:

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TIẾP XÚC NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID 19 (13-03-2020)

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TIẾP XÚC NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID 19

Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật cấy chỉ cơ bản điều trị bệnh trong Y học cổ truyền Khóa 1 (05-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thông báo tuyển sinh lớp “Kỹ thuật cấy chỉ cơ bản điều trị bệnh trong Y học cổ truyền” Khóa 1, cụ thể như sau: