Tin tức

Lịch kiểm tra biết tiếng Việt thành thạo, thành thạo ngôn ngữ khác và đủ trình độ phiên dịch (26-10-2020)

Lịch thi chi tiết xam tại file đính kèm

Thông báo tuyển sinh lớp Tâm thần học cơ bản Khóa 5 (17-10-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Tâm thần tổ chức tuyển sinh lớp “Tâm thần học cơ bản” khóa 5, cụ thể như sau:

[CẬP NHẬT] Khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 3 (16-10-2020)

Khai giảng lớp Ngoại khoa cơ bản Khóa 3 (16-10-2020)

Khai giảng khóa học Da liễu cơ bản khóa 1 (15-10-2020)

Khai giảng Khóa học Gây mê hồi sức cơ bản khóa 2 (13-10-2020)

[CẬP NHẬT] Khai giảng khóa học Nhãn khoa cơ bản khóa 2 (08-10-2020)

Thông báo tuyển sinh lớp Xét nghiệm y học cơ bản Khóa 3 (05-10-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Xét nghiệm y học cơ bản” khóa 3 (Mã khóa học: KTY50121003), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Y học cổ truyền cơ bản Khóa 3 (05-10-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Y học cổ truyền cơ bản” khóa 3 (Mã khóa học: YHC50120003), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các lớp “Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng” năm 2020 bao gồm: Dị ứng học lâm sàng, Bệnh lý tự miễn, Xét nghiệm dị ứng – miễn dịch lâm sàng (05-10-2020)

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục các lớp “Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng” năm 2020 như sau: