Tin tức

Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng Khóa 8 (29-07-2021)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng” khóa 8 cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Các xét nghiệm test nhanh và ứng dụng trong thực hành vi sinh lâm sàng năm 2021 (29-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Các xét nghiệm test nhanh và ứng dụng trong thực hành vi sinh lâm sàng” năm 2021 (Mã khóa học: KTY309), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Đảm bảo chất lượng test nhanh trong vi sinh lâm sàng năm 2021 (29-07-2021)

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp Đảm bảo chất lượng test nhanh trong vi sinh lâm sàng năm 2021 (Mã khoá học: KTY308), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản năm 2021 - 2022 (27-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội tiếp tục nhận hồ sơ và học phí lớp “Chẩn đoán hình ảnh cơ bản” năm 2021 - 2022 (Mã khóa học: CDH50221004), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Ngoại khoa cơ bản khóa 4 (27-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội tiếp tục nhận hồ sơ và học phí lớp “Ngoại khoa cơ bản” khóa 4 (Mã khóa học: NGO50121004), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Xét nghiệm y học cơ bản Khóa 4 (20-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Xét nghiệm y học cơ bản” khóa 4 (Mã khóa học: KTY50121004), cụ thể như sau:

Thông báo về việc tổ chức khóa học Kỹ thuật xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS - CoV2 (16-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Khoa Kỹ thuật Y học - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lớp Kỹ thuật xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS - CoV2 năm 2021 (mã khóa học: KTY307) theo thông báo tuyển sinh số 282/TB - TTĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ cao cấp (Hạng I) Khóa 1 (13-07-2021)

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội tổ chức khai giảng online khóa học Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ cao cấp (Hạng I) Khóa 1 như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Điện não đồ lâm sàng Khóa 7 (12-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Điện não đồ lâm sàng” khóa 7 (Mã khóa học: TKI20121007) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản Khóa 3 (12-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với bộ môn Phẫu thuật tạo hình - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản” khóa 3, cụ thể như sau: