Tin tức

Khai giảng khóa đào tạo Nội soi tiêu hóa nâng cao (6 tháng) Khóa 7 (13-01-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Nội soi tiêu hóa nâng cao” (6 tháng) Khóa 7, cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Realtime - PCR và ứng dụng trong xét nghiệm y học Khóa 2 (12-01-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Realtime - PCR và ứng dụng trong xét nghiệm y học Khóa 2

Khai giảng khóa đào tạo Tâm thần học cơ bản Khóa 9 (06-01-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Tâm thần học cơ bản” Khóa 9, (Mã khóa học: TTH501) cụ thể như sau:

Khai giảng lớp Sư phạm y học cơ bản Khóa 19 (04-01-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Sư phạm y học cơ bản Khóa 19 như sau:

Khai giảng lớp Đảm bảo chất lượng xét nghiệm khóa 4 (04-01-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Đảm bảo chất lượng xét nghiệm khóa 4, như sau:

Chúc mừng năm mới 2022 (31-12-2021)

Khai giảng khóa đào tạo An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II Khóa 8 (21-12-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II Khóa 8, như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Vi phẫu nhãn khoa cơ bản Khóa 5 (20-12-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Vi phẫu nhãn khoa cơ bản Khóa 5 như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II năm 2022 (20-12-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II năm 2022 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Can thiệp dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính Khóa 1 (14-12-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Can thiệp dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính Khóa 1 , như sau: