Tin tức

Thông báo tuyển sinh Giải phẫu bệnh cơ bản Khóa 4 (22-11-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp “Giải phẫu bệnh cơ bản” Khóa 4 (Mã khóa học: GPB50123004), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Phương pháp giải trình tự gen và các ứng dụng cơ bản năm 2022 (17-11-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Khoa Kỹ thuật y học – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Phương pháp giải trình tự gen và các ứng dụng cơ bản” năm 2022 (Mã khóa học: KTY317), cụ thể như sau:

Thông báo khai giảng lớp Phẫu thuật Phaco K12 (09-11-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Phẫu thuật Phaco K12 như sau:

Thông báo tuyển sinh Xác định tải lượng virut gây bệnh bằng kỹ thuật Realtime PCR năm 2022 (09-11-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Khoa Kỹ thuật y học – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Xác định tải lượng virut gây bệnh bằng kỹ thuật Realtime PCR” năm 2022 (Mã khóa học: KTY315), cụ thể như sau:

Thông báo tổ chức hội thảo Vai trò chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang hiện tại và tương lai (07-11-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Bộ môn chẩn đoán hình ảnh tổ chức hội thảo Vai trò chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang hiện tại và tương lai

Thông báo khai giảng lớp Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản K5 (01-11-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản K5 như sau:

Thông báo tuyển sinh Trắc nghiệm tâm lý năm 2022 (27-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Tâm thần – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Trắc nghiệm tâm lý” năm 2022 (Mã khóa học: TTH307), cụ thể như sau:

Thông báo khai giảng lớp Ung thư cơ bản Khóa 4 (25-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Ung thư cơ bản Khóa 4 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Gây mê hồi sức cơ bản Khóa 4 (25-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Gây mê hồi sức cơ bản Khóa 4 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản khóa 4 (25-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản khóa 4 như sau: