Tin tức

PHIẾU KHAI BÁO DỊCH TỄ COVID 19 (KHÓA HỌC CHUẨN BỊ KHAI GIẢNG) (04-05-2021)

Thực hiện thông báo số 901/TB-ĐHYHN ngày 04/5/2021 về việc kết luận cuộc họp Ban Chỉ đào Phòng, chống dịch COVID-19 của Trường Đại học Y Hà Nội, Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội đề nghị các anh/chị học viên khai báo thông tin điều tra yếu tố dịch tễ COVID-19. Học viên bắt buộc phải điền phiếu khai báo thông tin và chịu trách nhiệm với các thông tin khai báo.

Thông báo tuyển sinh lớp Hóa sinh lâm sàng cơ bản năm 2021 (04-05-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp Hóa sinh lâm sàng cơ bản Khóa 3 cụ thể như sau:

Khai giảng lớp Thần kinh cơ bản Khóa 1 (28-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Thần kinh cơ bản Khóa 1 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Sản phụ khoa cơ bản Khóa 3 (28-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Sản phụ khoa cơ bản Khóa 3 như sau:

Khai giảng lớp Tai Mũi Họng cơ bản Khóa 3 (27-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Tai mũi họng cơ bản Khóa 3 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Xét nghiệm sàng lọc trước sinh trong huyết thanh mẹ khóa 1 năm 2021 và Xét nghiệm tinh dịch đồ khóa 1 năm 2021 (27-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Xét nghiệm sàng lọc trước sinh trong huyết thanh mẹ khóa 1 năm 2021 và Xét nghiệm tinh dịch đồ khóa 1 năm 2021 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Kỹ thuật Giải phẫu bệnh cơ bản khóa 13 (27-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Kỹ thuật Giải phẫu bệnh cơ bản khóa 13 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Tâm thần học người già khóa 3 và Tâm thần học nhi Khóa 8 (27-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Tâm thần học người già khóa 3 và Tâm thần học nhi Khóa 8 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản Khóa 12 (27-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản Khóa 12 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Vi phẫu nhãn khoa cơ bản Khóa 5 (27-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Vi phẫu nhãn khoa cơ bản Khóa 5 như sau: