Tin tức

Thông báo tuyển sinh Kỹ thuật hóa mô miễn dịch trong giải phẫu bệnh năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Kỹ thuật hóa mô miễn dịch trong giải phẫu bệnh năm 2024 (Mã khóa học: GPB202), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Dị ứng lâm sàng năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Dị ứng lâm sàng năm 2024 (Mã khóa học: DUM205), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Xét nghiệm dị ứng - miễn dịch lâm sàng cơ bản năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Xét nghiệm dị ứng - miễn dịch lâm sàng cơ bản năm 2024 (Mã khóa học: DUM204), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Bệnh lý tự miễn năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Bệnh lý tự miễn năm 2024 (Mã khóa học: DUM202), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Điện quang can thiệp dưới chụp mạch số hóa xóa nền năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Điện quang can thiệp dưới chụp mạch số hóa xóa nền năm 2024 (Mã khóa học: CDH210), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Chẩn đoán X- quang, siêu âm, chọc hút tế bào, sinh thiết tuyến vú năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Chẩn đoán X- quang, siêu âm, chọc hút tế bào, sinh thiết tuyến vú năm 2024 (Mã khóa học: CDH209), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Can thiệp dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Can thiệp dưới hướng dẫn cắt lớp vi tính năm 2024 (Mã khóa học: CDH207), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính đa dãy năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính đa dãy năm 2024 (Mã khóa học: CDH206), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm năm 2024 (Mã khóa học: CDH208), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tổng quát năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tổng quát năm 2024 (Mã khóa học: CDH204), cụ thể như sau: