Tin tức

Khai giảng khóa đào tạo Nội khoa cơ bản Khóa 1 (09-09-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Nội khoa cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: NOI50120001), cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới cơ bản Khóa 1 (07-09-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: TNH50120001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa ngắn hạn về Chẩn đoán hình ảnh năm 2020 (04-09-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa học ngắn hạn chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh như sau:

Khai giảng khóa học Y học cổ truyền Khóa 2 (03-09-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Y học cổ truyền cơ bản” khóa 2 (Mã khóa học: YHC50120002), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Y sinh học - Di truyền cơ bản Khóa 1 (31-08-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Y Sinh học - Di truyền cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: YSH50120001), cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Sư phạm y học Khóa 2 (26-08-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Sư phạm y học Khóa 2

Khai giảng khóa đào tạo Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng Khóa 7 (26-08-2020)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng” khóa 7 cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Nghiệp vụ sư phạm Khóa 8 (26-08-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Nghiệp vụ sư phạm” khóa 8 (Mã khóa học: PPG20120008), cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Siêu âm trong sản phụ khoa Khóa 18 (26-08-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Siêu âm trong sản phụ khoa Khóa 18 cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Sản phụ khoa cơ bản khóa 2 (26-08-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Sản phụ khoa cơ bản” khóa 2 (Mã khóa học: SAN50120002), cụ thể như sau: