Tin tức

Khai giảng các khóa ngắn hạn Chẩn đoán hình ảnh: Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tổng quát khóa 7, Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tổng quát Khóa 5, Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm Khóa 2 (14-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tổng quát khóa 7, Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tổng quát Khóa 5, Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm Khóa 2 như sau:

Khai giảng các khóa đào tạo tại Bộ môn Sinh lý học như: Chẩn đoán điện sinh lý thần kinh cơ - cơ bản Khóa 1, Thăm dò chức năng hô hấp cơ bản Khóa 3, Kỹ thuật ghi điện tâm đồ cơ bản Khóa 10, Điện tâm đồ cơ bản Khóa 10 (12-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Chẩn đoán điện sinh lý thần kinh cơ - cơ bản Khóa 1, Thăm dò chức năng hô hấp cơ bản Khóa 3, Kỹ thuật ghi điện tâm đồ cơ bản Khóa 10, Điện tâm đồ cơ bản Khóa 10 như sau:

Khai giảng lớp Dược lý cơ bản Khóa 2 (08-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Dược lý cơ bản” khóa 2, cụ thể như sau:

Khai giảng lớp Điện não đồ lâm sàng Khóa 6 (07-04-2021)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Điện não đồ lâm sàng Khóa 6 như sau:

Khai giảng Lớp Kỹ thuật cấy chỉ cơ bản điều trị bệnh trong Y học cổ truyền Khóa 11 (07-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Kỹ thuật cấy chỉ cơ bản điều trị bệnh trong Y học cổ truyền” Khóa 11 như sau:

Khai giảng Lớp Kỹ thuật ghi điện não đồ khóa 11 (Bộ môn Thần kinh) (07-04-2021)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Kỹ thuật ghi điện não đồ Khóa 11 như sau:

Thông báo thi Phiên dịch Đợt 1 năm 2021 (06-04-2021)

Hướng dẫn tuyển sinh Thạc sĩ dịch tễ học chương trình tiếng anh năm 2021 (05-04-2021)

Triển khai Thông báo tuyển sinh sau đại học (SĐH) năm 2021, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo hướng dẫn về tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Dịch tễ học chương trình tiếng Anh năm 2021, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Tâm thần học cơ bản năm 2021 (01-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Tâm thần học cơ bản” năm 2021, (Mã khóa học: TTH501) cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Điều dưỡng nội soi tiêu hóa cơ bản khóa 3 (31-03-2021)