Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp Nhi khoa cơ bản Khóa 1 (14-11-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Nhi - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Nhi khoa cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: NHI50119001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản khóa 1 (13-11-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với bộ môn Phẫu thuật tạo hình - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: PTH50119001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Ngoại khoa cơ bản khóa 2 (08-11-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội tuyển sinh lớp “Ngoại khoa cơ bản” khóa 2 (Mã khóa học: NGO50120002), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Ngoại khoa cơ bản khóa 1 (08-11-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Ngoại khoa cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: NGO50119001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản khóa 1 (08-11-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Hồi sức cấp cứu - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: HSC50119001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Phục hồi chức năng cơ bản khóa 1 (08-11-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Phục hồi chức năng - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Phục hồi chức năng cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: PHC50119001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Sử dụng định vị (Navigation) trong phẫu thuật nội soi mũi xoang năm 2020 (05-11-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Tai Mũi Họng - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Sử dụng định vị (Navigation) trong phẫu thuật nội soi mũi xoang” năm 2020 (Mã khóa học: TMH205), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Tâm thần học cơ bản Khóa 1 (30-10-2019)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Tâm thần tổ chức tuyển sinh lớp “Tâm thần học cơ bản” khóa 1, (Mã khóa học: TTH50119001) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển bác sỹ đi làm Chuyên gia Y tế tại Ăng-gô-la và Mô-dăm-bích (11-10-2019)

Triển khai thực hiện Hiệp định hợp tác đã ký giữa Bộ Y tế Việt Nam với Bộ Y tế nước Cộng hòa Ăng-gô- la và Bộ Y tế Cộng hòa Mô-dăm- bích trong lĩnh vực hợp tác chuyên gia y tế, Trung tâm Hợp tác Chuyên gia và Nhân lực Y tế với Nước ngoài thông báo tổ chức tuyển chọn bác sĩ đi làm việc tại Cộng hòa Ăng-gô- la và Cộng hòa Mô-dăm- bích với các đối tượng và tiêu chuẩn như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Phương pháp pháp sư phạm y học khóa 33 (10-10-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Giáo dục y học và Kỹ năng tiền lâm sàng của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Phương pháp sư phạm y học khóa 33 như sau: