Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học TTH203
Tên khóa học: Nghiện chất - dành cho bác sĩ
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Nghiện chất - dành cho bác sĩ (tuyển sinh liên tục) 3 tháng 7-3-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên