Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học YSH302
Tên khóa học: Xét nghiệm nhiễm sắc thể từ tế bào máu ngoại vi
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Xét nghiệm nhiễm sắc thể từ tế bào máu ngoại vi (tuyển sinh liên tục) 3th 31-12-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên