Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học TMH203
Tên khóa học: Phẫu thuật nội soi mũi xoang
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Phẫu thuật nội soi mũi xoang (tuyển sinh liên tục) 3 tháng 31-12-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên