Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học KTY501
Tên khóa học: Xét nghiệm y học cơ bản
Số thành viên: 80
Đào tạo chứng chỉ: Y học cơ bản

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Xét nghiệm y học cơ bản khóa 1 6,5 tháng 17-8-2020

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên