Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học TMH501
Tên khóa học: Tai Mũi Họng cơ bản
Số thành viên: 50
Đào tạo chứng chỉ: Tai Mũi Họng cơ bản

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Tai Mũi Họng cơ bản khóa 2 6 tháng 16-9-2020

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên