Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học SAN501
Tên khóa học: Sản phụ khoa cơ bản
Số thành viên: 60
Đào tạo chứng chỉ: Sản phụ khoa cơ bản

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Sản phụ khoa cơ bản khóa 2 8 tháng 18-9-2020

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên