Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học NHI501
Tên khóa học: Nhi khoa cơ bản
Số thành viên: 70
Đào tạo chứng chỉ: Nhi khoa cơ bản

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Nhi khoa cơ bản khóa 2 6 tháng 25-8-2020

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên