Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học NGO501
Tên khóa học: Ngoại khoa cơ bản
Số thành viên: 50
Đào tạo chứng chỉ: Ngoại khoa cơ bản

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Ngoại khoa cơ bản khóa 3 6 tháng 15-10-2020

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên