Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học CDH501
Tên khóa học: Chẩn đoán hình ảnh cơ bản
Số thành viên: 80
Đào tạo chứng chỉ: Chẩn đoán hình ảnh cơ bản

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên