Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học GMH501
Tên khóa học: Gây mê hồi sức cơ bản
Số thành viên: 80
Đào tạo chứng chỉ: Gây mê hồi sức cơ bản

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Gây mê hồi sức cơ bản Khóa 2 11 tháng 14-9-2020

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên