Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học GPB201
Tên khóa học: Kỹ thuật viên Giải phẫu bệnh
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Kỹ thuật viên Giải Phẫu bệnh (Bộ môn Giải phẫu bệnh) - tuyển sinh liên tục 3 tháng 31-12-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên