Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học KTY204
Tên khóa học: Kỹ thuật viên hóa sinh
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Kỹ thuật viên Hóa sinh (tuyển sinh liên tục) 3th 31-12-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên