Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học NGO201
Tên khóa học: Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng
Khóa 8 http://hpec.hmu.edu.vn/vn/tID1813_Thong-bao-tuyen-sinh-lop-Phau-thuat-noi-soi-o-bung-co-ban-khoa-8-.html

Giảng viên