Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội

Địa chỉ: Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội. Số 01 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội.

Website: http://hpec.hmu.edu.vn

Điện thoại: 024.629 59 036, Hotline: 097.641.8288

Email: hpec@hmu.edu.vn; trungtamdaotao@hpec.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/hpec.hmu/