Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội (HPEC)

02/06/2016 Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội (HPEC) - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm (07/06/2011 - 07/06/2016).

1. Thời gian: 14h00, thứ Ba, ngày 07/6/2016.

2. Địa điểm: Phòng 301, Nhà A7, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội (HPEC) - Trường Đại học Y Hà Nội.
 

 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO DỊCH VỤ THEO NHU CẦU XÃ HỘI