Khai giảng lớp "Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng" năm 2017

11/04/2017 Bộ môn Phục hồi chức năng - Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lễ khai giảng lớp đào tạo “Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng” năm 2017

1. Thời gian: 14h00, thứ 3, ngày 18/04/2017. 
2. Địa điểm: Phòng 103, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.