Kế hoạch xét hồ sơ và kiểm tra Ngoại ngữ năm 2018

19/12/2017 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thông báo Kế hoạch tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra và công nhận người nước ngoài nói tiếng Việt thành thạo hoặc thành thạo ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc hoặc người Việt Nam có đủ trình độ phiên dịch tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam năm 2018:

1. Đợt 1:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/05/2018 đến ngày 24/05/2018.

- Lịch thi: Dự kiến ngày 31/05/2018.

Lưu ý: Đợt 1 sẽ lùi lịch đến ngày 11/06/2018. 

2. Đợt 2:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/08/2018 đến ngày 29/08/2018.

- Lịch thi: Dự kiến ngày 06/09/2018.

3. Đợt 3:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 13/11/2018 đến ngày 22/11/2018.

- Lịch thi: Dự kiến ngày 28/11/2018./.

Thông tin chi tiết xem tại đây