Liên hệ

30/05/2018

Cách thức đăng ký Ngày hội việc làm:
Quý đơn vị vui lòng gửi phiếu xác nhận đăng ký tới Ban tổ chức trước ngày 20/06/2018.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
BAN LIÊN LẠC NGÀY HỘI VIỆC LÀM Y HÀ NỘI – 2018

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội
Địa chỉ: Phòng 102B, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội – Số 01 Tôn Thất Tùng,
Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 02462959036, Hotline: 097.641.82.88
Email: hpec@hmu.edu.vn
Website:  http://hpec.hmu.edu.vn