Khai giảng khóa đào tạo "Định hướng chuyên khoa Truyền nhiễm" Khóa 8

07/09/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Truyền nhiễm tổ chức khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Truyền nhiễm” khóa 8 (Mã khóa học: TNH10118008) cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h45, ngày 18/09/2018

2. Địa điểm: Hội trường 1, Tầng 6, Bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương.

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây