Khai giảng lớp Định hướng chuyên khoa Dược lý Khóa 4

26/11/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Dược lý tổ chức khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Dược lý” Khóa 4 như sau:

1. Thời gian: 08h30, ngày 05/12/2018
2. Địa điểm: Tầng 3, Nhà B2, Bộ môn Dược lý, Trường Đại học Y Hà Nội.
 
Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây