Khai giảng khóa đào tạo Định hướng chuyên khoa Y sinh học di truyền Khóa 1

03/12/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Y sinh học di truyền thông báo khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Y sinh học di truyền” khóa 1 (Mã khóa học: YSH10118001), cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h45, ngày 18/12/2018.
2. Địa điểm:  Phòng 218, Tầng 2, nhà A3, Trường đại học y Hà Nội
 
Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây