Khai giảng lớp Định hướng chuyên khoa Huyết học - Truyền máu khóa 37

25/12/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Huyết học – Truyền máu tổ chức tuyển sinh lớp Định hướng chuyên khoa Huyết học - Truyền máu khóa 37 (Mã khóa học: HHT10118037), cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h30, ngày 09/01/2019.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Khoa Huyết học, Bệnh viện Bạch Mai.

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây