Khai giảng lớp Tâm thần học nhi Khóa 4

25/12/2018 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Tâm thần học nhi” khóa 4 (dành cho bác sĩ - mã khóa học: TTH20218004) và “Tâm thần học nhi” khóa 4 (dành cho y sĩ và cử nhân - mã khóa học: TTH20718004), cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00, ngày 3/1/2019

2. Địa điểm: Tầng 2, Nhà T6, Viện sức khỏe Tâm thần.

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây