Khai giảng khóa đào tạo Quản lý điều dưỡng Khóa 4

07/03/2019 Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Quản lý điều dưỡng Khóa 4 như sau:

1. Thời gian: 13h45, ngày 11/03/2019

2. Địa điểm: Phòng 301, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây