Khai giảng khóa đào tạo Định hướng chuyên khoa Sản phụ khoa Khóa 9

08/04/2019 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Phụ sản tổ chức khai giảng lớp Định hướng chuyên khoa Sản phụ khoa khóa 9 (Mã khóa học: SAN10119009), cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h45, Ngày 19/04/2019

2. Địa điểm: Phòng 301, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây

Trung tâm nhận hồ sơ đến hết ngày 26/4/2019.