Khai giảng khóa đào tạo Định hướng chuyên khoa Ngoại Khóa 23

08/04/2019 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Ngoại thông báo khai giảng lớp Định hướng chuyên khoa Ngoại khóa 23 (Mã khóa học: NGO10119023), cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h45, Ngày 16/04/2019

2. Địa điểm: Phòng 601, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.

Lưu ý: Hướng dẫn nộp học phí xem tại đây