Khai giảng khóa đào tạo Định hướng chuyên khoa Truyền nhiễm Khóa 9

16/04/2019 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Truyền nhiễm tổ chức khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Truyền nhiễm” khóa 9 (Mã khóa học: TNH10119009) cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h45, Ngày 6/5/2019

2. Địa điểm: Hội trường 1, tầng 6, Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung Ương