Bế giảng lớp Định hướng chuyên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn khóa 1

24/04/2019 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Kỹ thuật y học tổ chức bế giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn” khóa 1 (Mã khóa học: KTY10218001) cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h45, 26/4/2019

2. Địa điểm: Phòng 301, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.