Khai giảng khóa đào tạo Khám nội soi tiêu hóa khóa 8

06/05/2019 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà tổ chức khai giảng lớp đào tạo Khám nội soi tiêu hóa khóa 8

1. Thời gian: 13h45, Thứ 4 ngày 27/05/2019

2. Địa điểm: Phòng 315, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.

Lưu ý: Học viên nộp hồ sơ và học phí trước 15/5/2019