Khai giảng khóa đào tạo Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân Khóa 13

10/05/2019 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Y học hạt nhân tổ chức khóa học “Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân" Khóa 13, cụ thể như sau:

1. Thời gian: vào lúc 9h00, 17/5/2019.

2. Địa điểm: P306, tầng 3, Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu,
Bệnh viện Bạch Mai