Khai giảng khóa đào tạo Kỹ thuật ghi điện não Khóa 8

15/05/2019 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Thần kinh - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Kỹ thuật ghi điện não Khóa 8 như sau:

1. Thời gian: 09h00, ngày 4/6/2019

2. Địa điểm: Khoa Thần Kinh, Bệnh viện Bạch Mai