Khai giảng các lớp “Thăm dò chức năng”

29/08/2019 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Bộ môn Sinh lý học - Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng các lớp “Thăm dò chức năng” với nội dung cụ thể như sau:

Khai giảng Điện tâm đồ cơ bản K7, Khóa học cơ bản về Điện cơ K15

1. Thời gian: 08h00, ngày 4/9/2019

2. Địa điểm: Học viên có mặt tại Phòng 102, nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.

- Nộp học phí trước khi khai giảng (hướng dẫn xem tại đây)