Khai giảng khóa đào tạo Khóa học cơ bản về điện cơ Khóa 16 và lớp Điện tâm đồ cơ bản Khóa 8

14/10/2019 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp Khóa học cơ bản về điện cơ Khóa 16 và lớp Điện tâm đồ cơ bản Khóa 8 như sau:


1. Thời gian: 08h00 ngày 02/12/2019
2. Địa điểm:
Học viên có mặt tại Phòng 102, nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.

Lưu ý: Anh/Chị vui lòng hoàn thành hồ sơ, học phí trước 10 giờ, ngày 25/11/2019.