Khai giảng khóa đào tạo Tâm thần học cơ bản Khóa 1