Thông báo lịch kiểm tra Ngoại ngữ Đợt 4 năm 2019 (Phiên dịch)